Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Dr Andrzej BYRT- prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie handlu zagranicznego, były asystent w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

zobacz więcej

 

Sekret sukcesu

 

Ks. prałat dr Paweł DESKUR – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Drukarni
i Księgarni Św. Wojciecha Sp. z o.o.

 

Absolwent Szkoły Chóralnej J. Kurczewskiego i III LO w Poznaniu.
Mgr ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Obronił pracę doktorską  w Ateneo Romano Santa Croce w Rzymie.

zobacz więcej 

 

Sekret sukcesu

 

Dr Szczepan GAWŁOWSKI – Prezes Zarządu oraz współwłaściciel firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.

 

Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a także Niemieckiego Goethe Institut oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Getyndze. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

zobacz więcej 

 

Sekret sukcesu

 

Andrzej GŁOWACKI – Prezes Zarządu DGA S.A.

 

Absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

zobacz więcej 

 

Sekret sukcesu

 

Wojciech KRUK – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group S.A., Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

zobacz więcej 

 

Sekret sukcesu

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits