Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
LEAN oraz KAIZEN w centrum usług finansowo-księgowych - narzędzia niezbędne w drodze do WORLD CLASS
  • Wojciech Skrudlik, członek zarządu MAN Accounting Center Sp. z o.o.
    LEAN oraz KAIZEN w centrum usług finansowo-księgowych – narzędzia niezbędne w drodze do WORLD CLASS
    17.10.2010

O prelekcji:
Wykład poświęcony był istocie metod LEAN i KAIZEN oraz przyczynom ich stosowania w koncernie MAN. Omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące tych metod nie tylko od strony teoretycznej (np. metoda 5S – część metodologii LEAN), ale także aspekty praktyczne ich stosowania w MAN Accounting Center Sp. z o.o.

O prelegencie:
Wojciech Skrudlik jest członkiem zarządu i menedżerem operacyjnym MAN Accounting Center sp. z o.o. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę rozpoczynał jako audytor w firmie Deloitte. Od ponad 7 lat związany z rynkiem Shared Service Centers/Business Process Outsourcing. Poprzednio jako Global Process Manager w Capgemini był zaangażowany w migrowanie procesów księgowo-zakupowych z wielu krajów europejskich oraz USA do Polski.

Posłuchaj wykładu


Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits