Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Tomasz Jabłoński, Qpony.pl, Dyrektor Zarządzający

American Dream made in Poland. Jak rozpocząć przygodę z własnym biznesem na przykładzie startu-pu Qpony.pl

23.03.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce rozpoczynania własnej działalności biznesowej. W szczególności zaprezentowano biznes Qpony.pl, najpopularniejszą aplikację zniżkową w Polsce na tle danych dotyczących rynku e-commerce. W tym kontekście przedstawiono aktualny rozwój rynku kuponów zniżkowych, genezę pomysłu biznesowego prelegenta i jego początki. Zaprezentowano drogę, jaką trzeba było przejść od pomysłu do ucieleśnienia koncepcji w rzeczywistości gospodarczej. Przedstawiono także założenia biznesu, jego kształt, wygląd aplikacji, elementy, które się na niego składają, działania marketingowe i odbiór ze strony klientów. Omówiono także proces pozyskiwania finansowania start-upu. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Tomasz Jabłoński to założyciel i prezes spółki Qpony.pl, która jest właścicielem najpopularniejszej aplikacji zniżkowej w Polsce oraz prowadzi działalność wydawniczą katalogów rabatowych w kilkudziesięciu miastach Polski. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant w katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych UAM. Uczestnik i panelista konferencji m.in. w Turcji i Izraelu. Prywatnie maratończyk i miłośnik kultury Stanów Zjednoczonych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits