Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Mara Manente, University of Venice, International Center of Studies on Tourism Economics, Dyrektor

Macroeconomic impact of tourism with focus on subregional level

11.06.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest makroekonomicznemu wpływowi turystyki na poziomie subregionalnym. W szczególności wyjaśniono, czym jest makroekonomiczny system turystyczny, omówiono specyfikę popytu w turystyce, przedstawiono produkt turystyki, wskazano przy tym oddziaływanie rynkowe i nierynkowe turystyki. Następnie przedstawiono analizę oddziaływania turystyki na przykładzie modeli wielosektorowych i odnoszących się do wielu regionów oraz przypadek Włoch. W dalszej kolejności zaprezentowano analizę konsumpcji na przykładzie turystyki. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja. Całość obrazowano ciekawymi przykładami z życia gospodarczego.

O prelegencie:

Mara Manente jest profesorem Uniwersytetu w Wenecji i dyrektorem International Center of Studies on Tourism Economics (CISET). Posiada bogate doświadczenie w badaniach dotyczących turystyki. Jest autorką licznych publikacji naukowych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits