Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Jerzy Hausner, UEP Kraków, Członek Rady Polityki Pieniężnej

Pozycja i potencjał konkurencyjny Polski

09.03.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce pozycji i potencjału konkurencyjnego Polski. W szczególności omówiono cechy aktualnego kryzysu gospodarczego, wskazano na różnorodność modeli gospodarczych i konieczność wypracowania modelu dla Polski. Przedstawiono klasyfikację instrumentów polityki przemysłowej, jak również wyniki i politykę podatkową wobec przemysłu surowcowego w różnych regionach świata oraz w Polsce. Wskazano na konieczność podjęcia działań zmierzających do uniknięcia pułapki średniego dochodu. Następnie omówiono strukturalne słabości polskiej gospodarki, jak również przedstawiono rekomendacje dla działań na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki w ośmiu obszarach tematycznych. Całość obrazowano ciekawymi danymi empirycznymi. Drugą część wykładu wypełnił panel dyskusyjny.

O prelegencie:

Jerzy Hausner jest profesorem ekonomii, od początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. W latach 90-tych pełnił funkcję szefa zespołu doradców Wicepremiera ds. gospodarczych, Pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP. W latach 2001-2005 był posłem na Sejm RP. W październiku 2001 r. wszedł w skład gabinetu Leszka Millera jako Minister pracy i polityki społecznej. Od stycznia 2003 r. Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także Wiceprezes Rady Ministrów. Firmował swoim nazwiskiem plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) piastował stanowisko Wicepremiera i Ministra gospodarki i pracy. Koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013. Laureat wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits