Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Marek Młodzikowski, Selena, Group Sales Excellent Director

Rola i zadania Sales Excellence w zarządzaniu sprzedażą

18.05.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest zarządzaniu sprzedażą. W szczególności zdefiniowano pojęcie sales excellence, jego dziedziny i zakres działań oraz cele, jakie sobie stawia. Wskazano potencjalne mierniki sukcesu dla firm. Opisano właściwą strukturę działu sprzedaży, pożądaną jakość pracy mierzoną za pomocą KPIs. Podkreślono znaczenie właściwie sformułowanych umów handlowych, dających równowagę negocjacyjną obu stron. Przedstawiono właściwe podejście do analizy rynku, potencjału klientów, optymalizacji klientów, jak również analizy portfela produktów, ich dystrybucji. Wskazano najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem ceną oraz realizacją strategii firmy. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Marek Młodzikowski to absolwent Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu – Matematyka i Kulturoznawstwo, obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Zarządzanie, członek MENSA. Od ponad 20 lat zarządzający sprzedażą jako Dyrektor Handlowy w takich firmach jak Merloni , Hochland, Cersanit. Równolegle prowadzący szkolenia i treningi z zakresu strategii i taktyki sprzedaży oparte m.in. na dziełach Sun-Tzu i Musashi Miyamoto. Ostatnie zainteresowanie zawodowe to dziedzina Sales Excellence i Sales Efficiency, którymi zajmuje się w tej chwili w firmie Selena FM na pozycji Group Sales Excellence Director.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits