Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Maciej Stoiński, Piotr i Paweł S.A., Prezes Zarządu

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa

22.04.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstwa. W szczególności przedstawiono sieć Piotr i Paweł, podając najważniejsze dane liczbowe, jak również opisując przewagi konkurencyjne tej sieci. Następnie odniesiono się do kwestii społecznej odpowiedzialności w sieci supermarketów Piotr i Paweł. Zdefiniowano, czym jest firma, działająca w sposób odpowiedzialny społecznie. Omówiono badanie CSR, które przeprowadzono w Piotrze i Pawle, a następnie przedstawiono obszary działalności społecznej w sieci Piotr i Paweł, takie jak etyka biznesu, edukacja, zdrowie, miejsce pracy, ekologia i ochrona środowiska oraz pomoc dzieciom i najuboższym. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Maciej Stoiński pełni obecnie funkcję prezesa zarządu spółki Piotr i Paweł SA. Wcześnij pełnił obowiązki wiceprezesa oraz dyrektora handlowego sieci. Maciej Stoiński z branżą FMCG związany jest od kilkunastu lat, między innymi jako dyrektor handlowy i prokurent zarządu Lewiatan 94 Holding SA, a także prezes zarządu Pamapol Dystrybucja.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits