Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Krystian Szymaniak, KPMG, Specjalista ds. podatków

Opodatkowanie CIT wybranych procesów restrukturyzacyjnych

25.05.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest opodatkowaniu CIT w procesach restrukturyzacyjnych. W szczególności przedstawiono największe transakcje fuzji i przejęć ostatnich lat, omówiono metody łączenia spółek kapitałowych, jak również spółek kapitałowych i osobowych. Przedstawiono także metody podziału spółek kapitałowych. Następne w odniesieniu do opodatkowania wybranych transakcji restrukturyzacyjnych zaprezentowano zagadnienie sukcesji prawno-podatkowej. W dalszej części skupiono się na podatku dochodowym od osób prawnych, omawiając różne szczegółowe kwestie. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Krystian Szymaniak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilku lat pracuje w firmie doradczej KPMG, gdzie zajmuje się podatkami, aktualnie na stanowisku specjalisty. Jest autorem wielu artykułów w prasie codziennej i fachowej.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits