Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Katarzyna Rutkowska, Pracownia Badań Marketingowych, Właściciel

Specyfika negocjacji międzynarodowych

29.04.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest negocjacjom w biznesie w ujęciu międzynarodowym. W szczególności zdefiniowano pojęcie negocjacji, wskazano na specyfikę negocjacji w środowisku międzynarodowym. Zdefiniowano pojęcie kultury, wskazując na różnice kulturowe w negocjacjach międzynarodowych. Omówiono różne style negocjacyjne. Następnie przedstawiono czynniki charakterystyczne dla prowadzenia negocjacji w takich krajach, jak Niemcy, Włochy, Japonia, Emiraty Arabskie, Indie czy Stany Zjednoczone, wskazując przy tym wiele ciekawostek. Całość obrazowano praktycznymi przykładami.

O prelegencie:

Katarzyna Rutkowska jest właścicielką firmy PBM POLAND – Pracownia Badań Marketingowych zajmującej się realizacją badań marketingowych i analiz rynkowych. Jest także doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits