Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Jakub Królikowski, Usability Tools Sp. z o.o., Główny Inspektor Przychodów

Proces sprzedaży w biznesie online, jak efektywnie budować sprzedaż w modelu Saas

23.03.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce sprzedaży w biznesie online. W szczególności omówiono niektóre czynniki sukcesu start-upu, takie jak planowanie, rynek, marketing, sprzedaż, głos klientów czy zespół. Wskazano na sytuacje, w których potrzebny jest zespół sprzedażowy oraz co należy zrobić przed przystąpieniem do budowy takiego zespołu. Wskazano na czynniki, które należy brać pod uwagę w kompletowaniu i zarządzaniu zespołem. Omówiono najważniejsze elementy procesu sprzedaży w biznesie online. Przedstawiono przykłady takich elementów, jak emaile czy narzędzia, które mogą służyć wsparciu procesu sprzedaży. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Jakub Królikowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i University of Lethbridge. Specjalizuje się w optymalizacji wyszukiwarek, analityce internetowej, strategicznej analizie biznesu, planowaniu strategicznym i operacyjnym oraz biznesie międzynarodowym. Posiada doświadczenie w obsłudze klienta, sprzedaży online, inbound marketingu. Obecnie odpowiada za stronę przychodową w Usability Tools.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits