Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Fridrik Larsen, University of Iceland - Business Administration, Larsen Energy Branding, CEO

RE-ykjavik; RE-branding; RE-newables

25.05.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce rebrandingu. W szczególności przedstawiono sylwetkę prelegenta i jego projekty. Następnie wskazano na modelowanie łańcucha zależności w branży energetycznej jako kluczowe dla zrozumienia pojęcia brandingu w tej branży. Przedstawiono korzyści wynikające ze spojrzenia z perspektywy konsumenta, podano schemat definiowania „zielonej” energii elektrycznej z perspektywy konsumenta. Omówiono przemiany, jakie dokonały się w marketingu w ciągu ostatnich stu lat, wskazując na konieczność poznania potrzeb klienta. Zdefiniowano markę (brand), porównano produkty z markami, zdefiniowano także, czym jest branding. Wskazano, w jaki sposób buduje się markę. Następnie przedstawiono studium przypadku, dotyczące procesu rebrandingu miasta Reykjavik. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Fridrik Larsen is an Asst. professor of Business Administration at the University of Iceland.  His expertise are in branding where the bulk of his research is on energy branding and destination branding.  He is the CEO of Larsen Energy Branding (LEB).  LEB consults electricity retailers to brand their products and their companies. He was the owner of a large promotional company as well as the founder of Agrippa, a marketing and strategy consultancy.  Dr. Larsen is a present and previous member of the board of directors of various organizations.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits