Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Monika Klama, Riva Alta Monika Klama, Właściciel

Zespoły i kompetencje w agencjach reklamowych

01.04.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest agencjom reklamowym. W szczególności przedstawiono możliwe typy agencji reklamowych według ich specjalizacji, podkreślając, że agencje reklamowe to firmy usługowe, w których najważniejsi są ludzie. Omówiono możliwe zespoły oraz zawody występujące w agencji reklamowej, takie jak client service, art direction, copywriting, produkcja, media, research, strategia, finanse i rachunkowość, sterowanie ruchem, public relations, office. Zwrócono uwagę na zróżnicowaną percepcję różnych zawodów w agencji reklamowej. Przedstawiono, w jaki sposób nowe media zmieniają agencje reklamowe. Podkreślono znaczenie interaktywności. Omówiono wynikające z tego nowe zawody i funkcje, które wypełniają powstałe luki. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Monika Klama stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności marketing. Jest wieloletnim praktykiem gospodarczym. Realizowała projekty dla dużych marek FMCG zarówno po stronie klienta, jak i agencji reklamowych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits