Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Anna Daria Nowicka, NES Healthcare, Menedżer projektu, Trener

Jak skutecznie włączyć Społeczną Odpowiedzialność Biznesu do strategii marketingowej firmy?

25.03.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest społecznej odpowiedzialności biznesu. W szczególności zdefiniowano społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility). Omówiono dylematy wokół wykorzystywania przez firmy swoich działań CSR do realizacji celów marketingowych. Następnie podano przykłady odpowiedniego dopasowania działań CSR do strategii firmy. Wskazano, jak skutecznie włączyć społeczną odpowiedzialność biznesu do strategii marketingowej. Przedstawiono podstawowe błędy, jakie można popełnić, włączając CSR do strategii marketingowej. Omówiono nowe pojęcia w marketingu, wynikające z CSR, takie jak marketing społecznie zaangażowany czy filantropia strategiczna. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Anna Daria Nowicka to socjolog, trener, coach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w marketingu, Public Relations i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Realizuje także projekty związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz prowadzi szkolenia i coaching. Pracowała zarówno po stronie korporacji (TU Generali, Polkomtel, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) oraz MŚP (Dom Wydawniczy Bellona), jak i w agencjach (Agencja Reklamowa Kunst Promotion, agencje rekrutacyjno – doradcze: Expert Recruitment oraz Hominem Quero). Przez 1,5 roku była konsultantem i trenerem w projekcie doradczym dla firm „Instrument Szybkiego Reagowania” nadzorowanym przez PARP. Od ponad trzech lat jest menedżerem projektu i trenerem w brytyjskiej agencji rekrutacyjnej NES Healthcare. Opublikowała ponad 150 artykułów dot. HR, coachingu kariery, rozwoju osobistego i CSR.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits