Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Andrzej Głowacki, DGA S.A., Prezes Zarządu

Rekomendacje dla młodych przedsiębiorców - biznesowe przypadki Prezesa DGA

23.03.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce sukcesów i porażek biznesowych. W szczególności przedstawiono różnice między rozpoczynaniem działalności gospodarczej na początku transformacji ustrojowej oraz dzisiaj. Wskazano kluczowe czynniki sukcesu firm 25 lat temu i dzisiaj. Zaprezentowano przy tym indywidualne doświadczenia prelegenta. Przedstawiono jak zmieniał się profil działalności firmy DGA przez ostatnie 25 lat i z czego to wynikało. W dalszej części wykładu przedstawiono doświadczenia biznesowe prelegenta, w szczególności omawiając doświadczenia negatywne, nieudane projekty biznesowe i ich konsekwencje. Przedstawiono też doświadczenia prelegenta z takimi start-upami, jak FastDeal.pl, Braster, Alekiedy czy R&C Union, koncentrując się na przyczynach i wnioskach płynących z porażek. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Andrzej Głowacki jest absolwentem Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Z konsultingiem związany jest od 1990 roku. Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych, programów restrukturyzacyjnych oraz fuzji i przejęć, realizujący te działania na co dzień w ramach Grupy Kapitałowej DGA. Przez 20 lat zrealizowano w ramach DGA setki projektów doradczych. Bardzo wiele z nich było kierowanych lub nadzorowanych przez Andrzeja Głowackiego. Jest laureatem wielu nagród.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits