Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Adam Rychlewski, Poornomore.pl, Smile Manager

Proces sprzedaży usług agencji marketingowej w praktyce

15.04.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest procesowi sprzedaży usług agencji marketingowej w praktyce. W szczególności przedstawiono agencję marketingową prelegenta, zdefiniowano, czym jest agencja marketingowa. Następnie omówiono, jak prelegent rozumie sprzedaż oraz jak zbudować strategię sprzedażową. Przedstawiono produkty agencji marketingowej, omówiono główne narzędzia sprzedaży, zaprezentowano także dział sprzedażowy. W dalszej kolejności omówiono problematykę pozyskiwania różnych rodzajów klientów. Przedstawiono także kluczowe kwestie komunikacji z klientem. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Adam Rychlewski jest współwłaścicielem Agencji Marketingowej PoorNoMore. Przedsiębiorca, wydawca, sprzedawca. Stawia na praktykę i działanie. Teorie, metodologie czy techniki stanowią uzupełnienie jego intuicji marketingowej i pomysłów.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits