Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Stefania Tempłowicz, European Venture Investment Group, Analityk biznesowy

Spojrzenie okiem inwestora - czyli jak inwestor ocenia twój projekt i od czego zależy, czy uda ci się pozyskać kapitał

02.12.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest procesowi inwestycyjnemu funduszu typu venture capital. W szczególności przedstawiono historię firmy European Venture Investment Group oraz jej filozofię działania. Zaprezentowano motywację stojącą za zakładaniem własnej firmy. Przedstawiono różne rodzaje inwestorów. Omówiono poszczególne etapy procesu inwestycyjnego od formularza zgłoszenia projektu aż po podpisanie umowy i finalizację inwestycji. Przedstawiono znaczenie zespołu projektowego dla podjęcia decyzji inwestycyjnej. Omówiono najważniejsze aspekty oferty inwestycyjnej oraz uwarunkowania zapotrzebowania kapitałowego. Przedstawiono warunki, na jakich fundusz uczestniczy w inwestycji.

O prelegencie:

Stefania Tempłowicz jako analityk biznesowy w European Venture Investment Group odpowiada za współpracę z osobami, poszukującymi kapitału na realizację swoich pomysłów i otwarcie własnego biznesu. W analizie pomysłów wykorzystuje wiedzę z zakresu analityki gospodarczej i sektora IT. Aktywnie pomaga pomysłodawcom w przygotowaniu do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym i wspiera mentorsko w trakcie procesu preinkubacji projektu.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits