Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Radosław Knap, Polska Rada Centrów Handlowych, Dyrektor ds. Rozwoju, Wicedyrektor Generalny, Dyr. ds. Badań Rynku i Nowych Projektów

Konsument monitorowany - czyli marketing a rozwój technologii w handlu

17.12.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest tematyce zależności marketingu od rozwoju technologii w handlu. W szczególności przedstawiono Polską Radę Centrów Handlowych, zdefiniowano rynek centrów handlowych i zaprezentowano dane na ich temat. Następnie omówiono różne zachowania konsumenckie, w tym nawyki zakupowe Polaków na tle doświadczeń europejskich. Przedstawiono najnowsze trendy w handlu oraz w rozwoju technologii związanych z handlem, wykorzystywanych do analiz zachowań zakupowych klientów w centrach handlowych. Zaprezentowano potencjalne zastosowania omawianych technologii, jak również ich wady i zalety, z perspektywy zarówno klienta, jak i sprzedawcy czy zarządcy centrum handlowego. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Radosław Knap jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Politechniki Gdańskiej. Pracował w branży rekrutacyjnej. Od 2009 roku jest związany z Polską Radą Centrów Handlowych – stowarzyszeniem pozarządowym zrzeszającym firmy działające w branży nieruchomości centrów handlowych w Polsce, zajmującym się m.in. edukacją, networkingiem biznesowym i badaniami rynku. Radosław Knap aktualnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. rozwoju.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits