Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy

06.11.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest procesowi transformacji gospodarki polskiej po 1989 roku. W szczególności przedstawiono socjalizm jako system instytucjonalny. Następnie zaprezentowano najważniejsze ekonomiczne koszty socjalizmy. Omówiono różnice w ewolucji systemów politycznych i gospodarczych. W dalszej kolejności przedstawiono wyniki osiągnięte po socjalizmie, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i nieekonomicznym. Zaprezentowano obserwacje i wnioski prelegenta w tym wymiarze, jak również w kontekście wpływu sytuacji na Ukrainie na Europę. Całość zobrazowano wieloma faktami, przykładami i danymi społeczno-ekonomicznymi. Drugą część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Leszek Balcerowicz - ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; MBA w St. John`s University w Nowym Jorku; autor reform ekonomicznych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 r.; wicepremier i minister finansów w rządzie T. Mazowieckiego; doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; autor ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej wydanych w kraju i za granicą; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym - Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, które otrzymał w 2005 r. za wkład w transformację ustrojową w Polsce. Wicepremier i minister finansów, 1989-1991 i 1997-2000; przewodniczący Unii Wolności, 1995-2000; przewodniczący Rady Fundacji i Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), 1992 - 2000. W latach 2001-2007 prezes Narodowego Banku Polskiego.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits