Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Mirosław Luboń, Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, Dyrektor

Psychologia sprzedawania - twarde i miękkie umiejętności w procesie sprzedaży

31.03.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce psychologii sprzedaży. W szczególności

zdefiniowano sprzedaż bezpośrednią, omówiono metody organizacji sprzedaży bezpośredniej przez przedsiębiorstwa. Zaprezentowano także dane liczbowe i tendencje rozwojowe sprzedaży bezpośredniej w Polsce i na świecie. W dalszej części wykładu prelegent przedstawił swoje doświadczenia dotyczące sprzedaży, psychologii sprzedawania i pracy z ludźmi. Zdefiniowano twarde i miękkie umiejętności, które mogą być przydatne w procesie sprzedaży. Przedstawiono, co w największym stopniu wpływa na sukcesy, wymieniając w tym kontekście wychodzenie ze strefy komfortu, samodyscyplinę, pokonywanie ograniczeń i porażki oraz pewność siebie. Zaprezentowano także, gdzie i jak się uczyć tego, co najważniejsze. Całość przeplatano interesującymi przykładami praktycznymi.

O prelegencie:

Mirosław Luboń przez wiele lat pracował w Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Pioneer - najpierw jako dyrektor ds. public relations, a następnie jako dyrektor zarządzający ds. marketingu. Jest członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA) w Brukseli, członkiem Grupy Roboczej ds. Rynku i Spraw Konsumenckich Europejskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Euro-Business z siedzibą w Brukseli oraz członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits