Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Michał Guzek, Hicron Sp. z o.o., Partner Zarządzający

Zacznij od „dlaczego”. Dlaczego to się opłaca - czyli kariera w twoich rękach

15.10.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest planowaniu i rozwojowi kariery zawodowej. W szczególności przedstawiono firmę Hicron, jej historię, przedmiot działalności, doświadczenie i plany rozwojowe. Wskazano na konieczność postawienia kilku ważnych pytań, na które odpowiedzi sprowadzają się do trzech elementów, takich jak ludzie, aspiracje i pieniądze. Na przykładzie doświadczeń prelegenta przedstawiono proces zarządzania własną karierą. Podano wiele cennych wskazówek, takich jak np. przekucie swojego hobby w doświadczenie w pisaniu CV. Podkreślono przydatną rolę staży, duże znaczenie pierwszej pracy. Wskazano, jakich ludzi szukają pracodawcy, podkreślając rolę osobowości, predyspozycji, odpowiedzialności, pokory, postawy proaktywnej, networkingu. Omówiono znaczenie inspiracji i innowacji w rozwoju kariery oraz ciągłego pytania „dlaczego”. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Michał Guzek jest partnerem zarządzającym w firmie Hicron Sp. z o.o., gdzie jest kierownikiem działu sprzedaży. Odpowiada za budowanie relacji z klientami, z partnerami firmy w Polsce oraz innych krajach, współtworzy wizję rozwoju marketingowego spółki Hicron. Posiada szeroką wiedzę w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie zarządzania projektami oraz sprzedaży.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits