Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Michał Groniewski, Grupa Eurocash, Dyrektor Marketingu

Marki własne - budowa koncepcji i strategia rozwoju

19.03.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest budowie koncepcji i strategii rozwoju marek własnych. W szczególności przedstawiono Grupę Eurocash na tle polskiego rynku dystrybutorów FMCG. Przedstawiono powody, dla których powstawały marki własne, podkreślając spontaniczną rozpoznawalność oraz przywiązanie do marki. Zaprezentowano genezę oraz historyczny rozwój marek własnych. Przedstawiono rynek marek własnych w Polsce, omawiając cztery fazy rozwoju myślenia o tej problematyce i pozycjonowania marek własnych. W drugiej części wykładu omówiono proces budowy marki własnej od etapu powstawania koncepcji aż do wdrożenia programu pilotażowego na przykładzie Faktorii Win. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Michał Groniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu markami. Jest autorem wielu projektów marketingowych w tej dziedzinie. Pracował dla takich firm, jak Carlsberg, US Pharmacia, Unilever, Diageo. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Marketingu w Grupie Eurocash.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits