Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Mateusz Puszczyński, Allegro.pl, Lider Zespołu Social Media w Dziale Marketingu Allegro.pl
Budowa marki serwisu w mediach społecznościowych
05.03.2014
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest budowie marki za pomocą mediów społecznościowych w ujęciu strategicznym. W szczególności omówiono proces formułowania celów w obszarze funkcjonowania w mediach społecznościowych. Wskazano na wagę właściwego zdefiniowania i adresowania strategii w odniesieniu do grupy docelowej. Przedstawiono proces analizy dokonywanych zmian w mediach społecznościowych, jak również sposoby przełożenia wyników analizy na codzienne taktyczne rozwiązania stosowane w długofalowym procesie budowy marki w mediach społecznościowych. Omówiono najważniejsze narzędzia wykorzystywane do realizacji strategii budowy marki w tym obszarze. Wskazano także na konieczność wypracowania i stosowania mechanizmów oceny stopnia realizacji celów odnoszących się do budowy marki serwisu w mediach społecznościowych. Całość obrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Mateusz Puszczyński to lider Zespołu Social Media w Dziale Marketingu Allegro.pl. W firmie Allegro.pl od 3 lat i od poziomu 30 tys. fanów na Facebooku. Twórca strategii obecności marki w mediach społecznościowych i osoba odpowiedzialna za jej wdrażanie. W wolnych chwilach, których ostatnio nie ma zbyt wiele, bloger (nawschod.eu i socjokracja.pl).


 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits