Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Mateusz Morawiecki, BZ WBK, Prezes Zarządu

Jak wyjść z pułapki deficytu C/A w Polsce?

24.04.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest pułapce deficytu rachunku obrotów bieżących w Polsce. W szczególności zdefiniowano pojęcie rachunku obrotów bieżących, przedstawiono sytuację Polski w tym zakresie w ostatnich latach, wyjaśniono także dlaczego długotrwały deficyt w rachunku bieżącym jest pułapką. Wskazano sposoby uniknięcia pułapki deficytu obrotów bieżących Polski, takie jak zmniejszanie skali finansowania zadłużenia publicznego u inwestorów zagranicznych, dążenie do zmiany struktury własnościowej gospodarki, zmiany struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dążenie do większej innowacyjności gospodarki czy zwiększanie polskich oszczędności i aktywów. Całość obrazowano ciekawymi danymi i przykładami. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Mateusz Morawiecki jest absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim (1992), Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University (1993), magisterskich studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1995), podyplomowych studiów z zakresu prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie w Hamburgu (1995). W 1996 ukończył studia na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, integracji gospodarczej i walutowej (Master of Advanced European Studies). Absolwent Advanced Executive Program w Kellogg School of Management Uniwersytetu Northwestern, Evanston w USA w 2006 roku. Od 1998 pracuje w Banku Zachodnim SA (od 2001 Bank Zachodni WBK). W latach 1998-2001 był doradcą prezesa Zarządu Banku Zachodniego SA, następnie dyrektorem banku, po połączeniu Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego w 2001 został członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Od maja 2007 jest prezesem zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują prowadzenie prac badawczych, pracę dla firm prywatnych oraz instytucji publicznych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits