Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Magdalena Rakowska-Kuśnierek, Kancelaria Adwokacka, Adwokat

Umowy w obrocie gospodarczym, czyli na co zwrócić uwagę w praktyce przy podpisywaniu umów

08.12.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce umów w obrocie gospodarczym. W szczególności zdefiniowano, czym jest umowa, przedstawiono klasyfikacje umów, omówiono możliwe formy oświadczeń woli oraz skutki niedochowania formy czynności prawnej. Zaprezentowano zasadę swobody umów, przykładowe elementy umowy, przedstawiono możliwe strony umowy, określenie przedmiotu umowy, prawa i obowiązki stron, przykładowe dodatkowe regulacje zawarte w umowach. Omówiono kwestie rozwiązania umowy, właściwości miejscowej sądu oraz zasady przedawnienia roszczeń. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Adwokat Magdalena Rakowska - Kuśnierek ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację adwokacką odbyła w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką i współpracuje z innymi podmiotami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits