Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Łukasz Terelak, Grupa Eurocash, Dyrektor Projektu Convenience

Convenience store – wygodny sklep przyszłości

14.05.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce convenience store – sklepu wygodnego dla klienta. W szczególności zdefiniowano convenience store, przedstawiono kontekst demograficzny i nawyki zakupowe klientów. Zaprezentowano rynkowe trendy w handlu FMCG, które skonfrontowano z działaniami firmy Eurocash, które są odpowiedzią na zmiany rynkowe. Zaprezentowano koncepcję convenience store, której celem jest dostarczenie partnerom franczyzowym grupy Eurocash, w szczególności sklepom detalicznym małego formatu, skutecznych narządzi do konkurowania na rynku oraz generowania optymalnej marży i osiągania odpowiedniej rentowności ich placówek handlowych. Przedstawiono dotychczasowy rozwój sklepów detalicznych o małej powierzchni na rynku polskim. Wskazano także podstawowe tendencje, dokąd ten rynek zmierza w przyszłości.

O prelegencie:

Łukasz Terelak jest dyrektorem Projektu Convenience w Grupie Eurocash. Odpowiedzialny za szereg działań związanych z wdrożeniem idei Convenience Store w Grupie Eurocash, mającej na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności rynkowej sklepów małego formatu. Brandy, które współtworzył obecne są już w krajach takich jak: Francja, Belgia, Węgry, Rumunia, Bułgaria i oczywiście Polska. Z Convenience Store związany jest już od 15 lat, a więc od pierwszych tego rodzaju realizacji na rynku Polskim. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits