Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Kamil Kukułka, Dyrektor Generalny Halowych Mistrzostw Świata - Sopot 2014

Pozyskanie, promocja i sprzedaż międzynarodowej imprezy sportowej na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata - Sopot 2014

14.04.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce pozyskania, promocji i sprzedaży międzynarodowej imprezy sportowej. Całość problematyki omówiono na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014. W szczególności przedstawiono proces pozyskania imprezy i działania z tym związane. Następnie zaprezentowano stronę promocyjną imprezy, poczynając od działań ATL w telewizji, radio, prasie, Internecie, jak również na zewnątrz. Przedstawiono także działania BTL, takie jak wydruki materiałów reklamowych i oficjalnych publikacji, systemy wystawiennicze, niestandardowe formy reklamy czy gadżety rozdawane przed imprezą. Zaprezentowano również imprezy promocyjne: wprowadzające, dodatkowe wydarzenia promujące czy promocję podczas ważnych wydarzeń. Omówiono także podjęte działania w mediach społecznościowych, jak również konferencje prasowe. Przedstawiono także ambasadorów mistrzostw. W dalszej części wykładu poruszono kwestie związane ze sponsoringiem oraz sprzedażą biletów.

O prelegencie:

Kamil Kukułka jest absolwentem specjalności handel i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest założycielem agencji Sport Innovation, od 2006 roku realizuje projekty z zakresu marketingu sportowego i sponsoringu. Jako konsultant specjalizuje się w tworzeniu strategii marketingowych, w badaniach efektywności działań oraz w wycenach wartości praw. Wcześniej zarządzał polskim oddziałem organizacji AIESEC w roli Prezydenta Komitetu Narodowego, przez wiele lat aktywnie działając na arenie międzynarodowej.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits