Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Justyna Broniecka-Klim, Biuro Rachunkowe ReduTax Sp. z o.o, Właściciel
Formy prawne zatrudnienia - wady i zalety
15.01.2014
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest formom prawnym zatrudnienia. W szczególności podkreślono, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Następnie przedstawiono charakterystykę poszczególnych form prawnych zatrudnienia, koncentrując się na wadach i zaletach każdej z nich. Omówiono pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego, umowy agencyjnej, w ramach własnej działalności gospodarczej oraz w organach spółki. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Justyna Broniecka-Klim jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada doświadczenie zawodowe w sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Narzędziownia skupiającego trenerów, coachów, praktyków HR. Jest również Prezesem Toastmasters Poznań oraz współwłaścicielem biura rachunkowego ReduTax.pl.
 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits