Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Grzegorz Kinelski, ENEA S.A., Wiceprezes

Centrum usług wspólnych jako narzędzie restrukturyzacji organizacji - case study Grupa Enea

03.12.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest centrum usług wspólnych jako narzędziu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W szczególności przedstawiono firmę Enea, jej działalność na rynku energetycznym w Polsce. W dalszej części omówiono najważniejsze zagadnienia związane z centrum usług wspólnych – przedstawiono definicję, genezę i historią tej koncepcji, jak również najważniejsze firmy, które z centrum usług wspólnych korzystają. Następnie przedstawiono centrum usług wspólnych w Poznaniu, jego główny profil działalności. W końcowej części wykładu zaprezentowano cele i dążenia Grupy Enea w perspektywie długoterminowej w kontekście działalności centrum usług wspólnych. Całość zobrazowano przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Grzegorz Kinelski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wielu studiów podyplomowych, jak również Master of Business Administration na Dominican University w Chicago. Posiada bogate doświadczenie pracy w wielu firmach, m.in. w grupie Vatenfall czy w grupie Tauron. Obecnie jest członkiem zarządu ds. handlowych w ENEA SA.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits