Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Zenon Kierczyński, Wielkopolska Izba Budownictwa, Prezes Zarządu

Dogadajmy się - czyli o sztuce efektywnej komunikacji

21.05.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest sztuce efektywnej komunikacji. W szczególności zdefiniowano cel komunikowania się oraz trzy typy rozmówców. Omówiono zasady, którymi należy się kierować w trakcie przygotowania do rozmowy, jak również te, które pomagają zjednać sobie partnera w rozmowie. Wyjaśniono, o czym należy pamiętać w trakcie rozmowy oraz jak budować kontakt i porozumienie. Podano szereg praktycznych wskazówek przydatnych w rozmowie z partnerem. Omówiono ważne umiejętności w prowadzeniu rozmowy z partnerem. Zdefiniowano, czym są negocjacje, jaki jest ich cel oraz jakie są główne style negocjowania. Omówiono zasady intergratywnych negocjacji, jak również sztuki ustępowania.

O prelegencie:

Dr inż. Zenon Kierczyński jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentem anglojęzycznych studiów MBA (dyplom MBA TheNottingham Trent University, UK), studiów podyplomowych z ekonomiki przemysłu, jak również absolwentem Politechniki Poznańskiej. Jest menedżerem z szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzą z zarządzania. Pełni funkcję dyrektora zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. Od 2000 roku jest członkiem Rady Programowej Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy UEP.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits