Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Andrzej Burzyński, Instytut Rozwoju Osobistego KOAH, Właściciel
Jak przejść od pasji do sukcesu w biznesie
12.03.2014
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest problematyce przełożenia własnych pasji na sukces w biznesie. W szczególności zdefiniowano problematykę podejścia do życia oraz formułowania celów życiowych. Podkreślono wagę zdania sobie sprawy z własnych talentów i szkolenia się w tej dziedzinie. Przedstawiono, jak działa ludzki mózg i wskazano na konieczność wykorzystania tej wiedzy w budowaniu własnego sukcesu. Omówiono, co wyróżnia biznesy, które osiągnęły sukces spośród wielu innych. W trakcie wykładu podkreślano, że każdy ma w sobie coś wyjątkowego, co predestynuje go do odniesienia sukcesu w biznesie, ale tylko w jednej dziedzinie. Sztuką jest zidentyfikowanie tej wyjątkowości. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Andrzej Burzyński jest założycielem Instytutu Rozwoju Osobistego KOAH oraz licencjonowanym trenerem MS TEAM. Jest autorem unikatowych szkoleń na temat zrozumienia siebie i innych, które stworzył w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi. Na indywidualnych spotkaniach pomaga odkryć swoją osobowość i żyć zgodnie z nią. Uczy, jak działać zgodnie ze swoją osobowością, wykorzystując zarówno swoje silne, jak i słabe strony, by tworzyć zdrowe relacje, osiągać zamierzone cele i dobrze się przy tym bawić.
 


 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits