Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Wojciech Pigla, Poornomore.pl, Smile Manager

Praktyczne aspekty zarządzania projektami w agencji marketingowej

07.01.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest zarządzaniu projektami w agencji marketingowej. W szczególności zdefiniowano marketing, czym jest agencja marketingowa oraz czym jest projekt w agencji marketingowej. Następnie omówiono projekt, jakim w agencji marketingowej jest pozyskiwanie klientów. Przedstawiono kluczowe aspekty procesu realizacji projektu z klientem. Omówiono problematykę zarządzania komunikacją w mediach społecznościowych. Przedstawiono także różne narzędzia do zarządzania projektami, jak również źródła wiedzy. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Wojciech Pigla jest współwłaścicielem Agencji Marketingowej PoorNoMore. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w mediach, marketingu i reklamie. Doktorant w Instytucie Socjologii UAM, zajmuje się socjologią wiedzy i internetu.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits