Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Alistair Stevenson, EEA Project Management Sp z o.o., Członek Zarządu

Direct and E-Marketing: trends and perspectives

17.12.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest trendom i perspektywom w marketingu bezpośrednim i e-marketingu. W szczególności przedstawiono historię marketingu i podano jego definicję. Omówiono segmentację rynku oraz marketing-mix. W dalszej kolejności zaprezentowano słynne „katastrofy marketingowe”. Poruszono też kwestie marketingu dla małych przedsiębiorstw. Na koniec odniesiono się do problematyki mediów społecznościowych w marketingu. Całość przeplatano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Alistair Stevenson jest Brytyjczykiem, absolwentem University of West England w Bristolu. Następnie uzyskał dyplom Chartered Institute of Building z ewaluacji i rozwoju projektów na Nottingham Trent University. Po pobycie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie podjął pracę dla dystrybutora energii elektrycznej The National Grid, jako project consultant. Po raz pierwszy był w Polsce w 1993 roku, kiedy pracował dla Politechniki Częstochowskiej. Ukończył program Canadian MBA na SGH w Warszawie.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits