Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Radosław Knap, Polska Rada Centrów Handlowych, Dyrektor ds. Rozwoju
Centra handlowe - rynek, konsument i kariera
02.10.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest tematyce centrów handlowych. W szczególności zdefiniowano rynek centrów handlowych, przedstawiono różne spojrzenia na centra handlowe. Wskazano na cechy rynku polskiego na tle Europy, omówiono podaż nieruchomości handlowych i sprzedaż w centrach handlowych. Wymieniono uczestników rynku centrów handlowych, omówiono wskaźniki branżowe, konkurencyjność, a także związki centrów handlowych z e-commerce. Następnie zaprezentowano strefy, zasięg i segmenty klientów centrów handlowych. Omówiono także podróż klienta w centrum handlowym. W dalszej części wykładu poruszono zagadnienia kariery w centrach handlowych. Przedstawiono profil firm, zawody i stanowiska najczęściej spotykane w tej branży, scharakteryzowano także profil wykształcenia pożądany na różnych stanowiskach.
O prelegencie:
Radosław Knap jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Politechniki Gdańskiej. Pracował w branży rekrutacyjnej. Od 2009 roku jest związany z Polską Radą Centrów Handlowych – stowarzyszeniem pozarządowym zrzeszającym firmy działające w branży nieruchomości centrów handlowych w Polsce, zajmującym się m.in. edukacją, networkingiem biznesowym i badaniami rynku. Radosław Knap aktualnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. rozwoju.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits