Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Przemysław Walter, Instytut Coachingu i Mentoringu, Właściciel
Jak dostać pracę bez cv, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej?
15.05.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest problematyce szukania i znajdywania ciekawej pracy. W szczególności odpowiedziano na pytanie, dlaczego 99% ludzi poszukuje pracy w najmniej efektywny sposób. Wyjaśniono, kim są jednoprocentowcy, tj. profesjonaliści, którzy każdego dnia gwarantują sobie największy możliwy wpływ w najdłuższym możliwym czasie. Przedstawiono cztery kroki, które wykorzystują jednoprocentowcy, dzięki czemu łatwiej i szybciej zdobywają pracę bez cv, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Omówiono sposoby adaptacji tej strategii w życiu dowolnej osoby. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Przemysław Walter to międzynarodowy coach, trener i konsultant zarządzania. Prowadzi indywidualne sesje coachingu, ma bogate doświadczenie szkoleniowe. Doradzał i szkolił managerów z 6 krajów. Od 2003 roku współpracuje z Katedrą Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. Wśród jego klientów są największe polskie i międzynarodowe marki. Kieruje jedną z najstarszych szkół coachingu w Polsce i jest twórcą zaawansowanych programów szkoleniowych.Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits