Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Przemysław Trawa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wiceprezes Zarządu
Targi jako narzędzie promocji międzynarodowej
09.04.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest targom jako narzędziu promocji międzynarodowej. W szczególności przedstawiono, czym zajmują się Międzynarodowe Targi Poznańskie, plasując je w szeroko rozumianej branży spotkań. Wymieniono programy promocji Polski na arenie międzynarodowej finansowane przez państwo, wskazując te z nich, dla których realizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wyjaśniono rolę i funkcje realizatora programu promocyjnego. Omówiono organizację wyjazdów promocyjnych dla polskich przedsiębiorstw, jak również wizyty na MTP przedsiębiorców zagranicznych. Przedstawiono rolę, funkcje, organizację targów, jak również ciekawostki dotyczące organizacji imprez targowych. Wykład oparto na konkretnych przykładach branży meblarskiej, modowej, spożywczej, turystycznej i innych. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Przemysław Trawa jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalizacji ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Przez osiem lat był także pracownikiem tej uczelni. Jest również absolwentem Wielkopolskiej Szkoły Biznesu i Podyplomowego Studium Menadżerskiego, jak również wykładowcą studiów podyplomowych. Obecnie jest wiceprezesem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie pracuje od 1983 roku.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits