Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Li-Chun Zhang, Konsultant w departamencie metodologii i standardów, Statistics Norway, Uniwersytet Southampton
Population size estimation based on multiple lists. Uncertainty analysis for categorical data fusion
24.10.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest szacowaniu wielkości populacji na podstawie wielu list oraz analizie niepewności w odniesieniu do scalania danych. W szczególności omówiono zmiany paradygmatów w statystyce, które zachodzą w ostatnich latach oraz których należy się spodziewać w przyszłości. W pierwszej części wykładu omówiono wybrane problemy dotyczące analizy niepewności w odniesieniu do integracji danych. W drugiej części wykładu poruszono tematykę szacowania wielkości populacji i problemy związane z korzystaniem z wielu list. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Prof. Li-Chun Zhang obronił doktorat ze statystyki w 1997 roku. Wtedy też rozpoczął pracę w norweskim urzędzie statystycznym na stanowisku Researcher. W 2006 roku otrzymał stanowisko Senior Researcher, które odpowiada stanowisku profesora. Od 2012 roku jest profesorem na uniwersytecie w Southampton, jednak ciągle współpracuje z norweskim urzędem statystycznym. Uczestniczył w wielu projektach badawczych. Jego zainteresowania obejmują m.in. integrację danych, statystyczne wykorzystanie źródeł administracyjnych, indeksy cenowe, statystykę małych obszarów, modelowanie statystyczne.
 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits