Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Krzysztof Szydzisz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Kierownik Zakładu Emisji Głosu, Chór Kameralny UAM w Poznaniu, Dyrygent
Emisja głosu - czyli o sztuce prawidłowego mówienia
03.04.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest prawidłowej emisji głosu wykorzystywanej w trakcie mówienia. W szczególności zdefiniowano emisję głosu, mowę, język. Przedstawiono zawody, które wymagają szczególnego przygotowania w zakresie emisji głosu. Wskazano, jak głos i sposób przemawiania wpływa na reakcje audytorium. Omówiono wagę głosu w życiu każdego człowieka. Wskazano czynniki wpływające na osobniczą barwę głosu, przedstawiono budowę aparatu mowy, wyjaśniono, jak powstaje dźwięk. Przeprowadzono ćwiczenia emisyjne głosu. Wytłumaczono, jak powstaje dźwięk samogłoskowy w krtani i jak się rozprzestrzenia, jak powstają spółgłoski oraz jak mięśnie mimiczne wpływają na artykułowany dźwięk. Wyjaśniono, jak działają fałdy głosowe. Omówiono także czynniki wpływające na brzmienie głosu. Całość przeplatano ciekawymi ćwiczeniami i przykładami.
O prelegencie:
Prof. Krzysztof Szydzisz jest chórmistrzem, muzykologiem, specjalistą z zakresu emisji głosu, logopedą i menedżerem kultury. Od 2004 roku kieruje Zakładem Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest konsultantem wokalnym polskich i zagranicznych zespołów chóralnych, zasiada także w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits