Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Harald Pechlaner,Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, The European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC)
Destination Governance: Perspectives of Spatial and Entrepreneurial Development
05.03.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest zarządzaniu celem podróży wybieranym przez turystów. W szczególności wskazano na interdyscyplinarność nauki o turystyce. Omówiono przekształcanie się angielskiego pojęcia destination management w destination governance. Przedstawiono przykład Schladming, które z dawnego małego miasta górniczego przekształciło się w cel podróży wielu turystów, jako miejsca uprawiania sportów zimowych. Wskazano na konkretne przedsięwzięcia, które doprowadziły do rozwoju turystyki zimowej w tym regionie, mimo że kilkadziesiąt lat temu miasto to kojarzyło się tylko z turystyką letnią. Zdefiniowano destination governance, które odnosi się do organizacji, systemu zarządzania oraz systemu kontroli rozwoju miejsca przeznaczenia w turystyce. Zdefiniowano miejsce przeznaczenia w turystyce. Omówiono formy zarządzania miejscem przeznaczenia w turystyce. Wskazano na szereg szczegółowych uwarunkowań tego procesu. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Prof. Harald Pechlaner kieruje Centrum Przedsiębiorczości oraz jest profesorem turystyki na Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt-Ingolstadt, jak również dyrektorem naukowym Instytutu Rozwoju Regionalnego w Europejskiej Akademii w Bolano (EURAC Research). W latach 1993-1998 Harald Pechlaner był dyrektorem departamentu turystyki w Rządzie Południowego Tyrolu oraz dyrektorem Rady Turystycznej Południowego Tyrolu w Bolzano. Po latach spędzonych w praktyce gospodarczej Harald Pechlaner powrócił do Centrum Zarządzania Strategicznego i Przywództwa Uniwersytetu w Innsbrucku i skoncentrował się w pracy naukowej na zarządzaniu w turystyce. W 2002 roku został profesorem na Uniwersytecie w Innsbrucku. Wykładał także na Free University of Bolzano-Bozen, University of Wisconsin-Stout, University of Colorado at Boulder, School of Management of the University of Surrey, School of Tourism of the University of Queensland oraz Curtin Business School w Perth. Harald Pechlaner był przewodniczącym ICRET (International Center of Research and Education in Tourism). Jest również członkiem zarządu AIEST (Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme) oraz prezesem Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft. Jest autorem i redaktorem ponad 50 książek i około 150 artykułów opublikowanych w książkach i czasopismach naukowych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits