Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. David Airey, The University of Surrey, Professor of Tourism Management
Tourism Education: Past, Present and Future
25.11.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest naukowemu podejściu do turystyki w przeszłości, aktualnie oraz w przyszłości. W szczególności przedstawiono wykształcenie i doświadczenie prelegenta w kontekście rozwoju turystyki jako dyscypliny naukowej. Następnie omówiono główne cechy naukowego zajmowania się turystyką w przeszłości, takie jak gwałtowny wzrost liczby uniwersytetów i innych instytucji, czasopism naukowych zajmujących się turystyką, różne typy programów nauczania turystyki, jak również skomplikowanych związków nauki z sektorem turystycznym w praktyce. Przedstawiono główne zmiany dokonujące się obecnie w naukowym zajmowaniu się turystyką, takie jak zmiany w finansowaniu, rosnącą konkurencję czy kwestie dotyczące reputacji i jej pomiaru. W dalszej części zaprezentowano przewidywany przez prelegenta rozwój tych zagadnień w przyszłości. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Prof. David Airey swoją karierę akademicką rozpoczął w University of Surrey, gdzie w latach 1975-1985 był wykładowcą. W latach 1985-1992 pracował w brytyjskim ministerstwie edukacji, gdzie odpowiedzialny był za turystykę. Następnie pracował dla Komisji Europejskiej. W 1997 roku wrócił na University of Surrey, gdzie zajął się zarządzaniem turystyką. W 2009 roku przeszedł na emeryturę, jednak ciągle jest aktywnym profesorem zarówno w University of Surrey, jak i w wielu uniwersytetach na całym świecie. Za swą działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń.
 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits