Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Paul Rodriguez, OSTC, Technical Analysis Expert
Background to technical analysis
21.10.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest analizie technicznej. W szczególności przedstawiono pierwsze doświadczenia prelegenta z analizą techniczną, jak również powody, dla których prelegent zainteresował się analizą techniczną. Przeprowadzono eksperymenty ukazujące pewne psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych, które powodują, że warto stosować analizę techniczną. Zaprezentowano wykorzystanie analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wyjaśniając, że analiza techniczna nie wyjaśnia dlaczego rynek zachowuje się w określony sposób, ale skupia się na tym, co zmiany ceny mówią na temat przyszłego zachowania się rynku. Omówiono niektóre formacje analizy technicznej i ich wykorzystanie w inwestowaniu. Całość obrazowano ciekawymi przykładami i ćwiczeniami. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Paul Rodriguez jest uznanym ekspertem w dziedzinie analizy technicznej i prognozowaniu rynków finansowych. Jest ekspertem analizy technicznej w firmie OSTC. Paul Rodriguez jest częstym komentatorem w Bloomberg TV, CNBC, Reuters TV. Był jednym z niewielu analityków, którzy przewidzieli stopień i znaczenie bessy globalnego rynku akcji zapoczątkowanej w 2000 roku, jak również koniec japońskiej bessy w 2003 roku.

 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits