Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Mateusz Galica, TNS Polska, Client Service Director, Członek Zarządu PTBRiO
O raportowaniu i wizualizacji danych w badaniach marketingowych
06.03.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest raportowaniu i wizualizacji danych w badaniach marketingowych. W szczególności podkreślono wagę prezentacji danych dla ich odbioru. Podkreślono zależność między układem prezentacji a logiką informacji, wskazano na różnice między myśleniem linearnym a myśleniem równoległym. Omówiono takie elementy wizualizacji danych, jak środki wyrazu czy infografiki. Następnie przedstawiono siedem kroków do dobrej wizualizacji obejmujące poznanie celu, do którego się zmierza, cechy wzroku, stworzenie pewnej historii, wybór formy, dobór środków wyrazu, sprawdzenie raportu oraz jego przedstawienie. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Mateusz Galica zajmuje stanowisko Client Service Director i jest szefem komunikacji w TNS Polska. W branży komunikacji marketingowej pracuje od 1998 roku, od 1999 roku w TNS Polska. Od 2000 roku jako szef marketingu, a następnie dyrektor strategiczny pracuje nad dopasowaniem oferty badawczej agencji do potrzeb biznesowych klientów. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii. Publikował w Brief, Marketing w Praktyce, Harvard Business Review, Businessman Magazine, Marketing przy kawie, Media i Marketing Polska, Puls Biznesu. Jest członkiem Akademii PR, jak również laureatem nagrody “najlepszy zespół komunikacji marketingowej w Polsce”.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits