Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Martyna Pawelec-Szczepaniak, Raben Polska, Koordynator Zespołu Obsługi Klienta Dystrybucji Międzynarodowej

Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben

25.04.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce logistyki kontraktowej. W szczególności przedstawiono grupę kapitałową Raben, jej historię, przedmiot działalności, misję i wartości, przedstawiono sieć połączeń oraz głównych partnerów międzynarodowych, z którymi firma Raben współpracuje. Omówiono najważniejsze zagadnienia dystrybucji międzynarodowej firmy Raben. Następnie zdefiniowano logistykę kontraktową, wskazano elementy, które składają się na logistykę kontraktową na przykładzie jednego z kontraktów firmy Raben. Całość opatrzono przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Martyna Pawelec-Szczepaniak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od sześciu lat pracuje w dziale dystrybucji międzynarodowej w firmie Raben – operatora zrzeszającego 29 spółek, działającego na terenie Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgrzech.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits