Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Mariusz Kędziora, Microsoft Developer & Platform Group, Technical Evangelist
Windows 8.1 – ciągła rEwolucja
04.12.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest systemowi operacyjnemu Windows 8.1. W szczególności przedstawiono wpływ zmian w informatyce na nasze życie, wyjaśniono powody, dla których dokonano zmian, tworząc najnowszą wersję systemu operacyjnego Windows 8.1, omówiono cele, jakie realizować ma Windows 8.1. Następnie przedstawiono podejście autorów i proces tworzenia systemu Windows, wyjaśniono jak i dlaczego Microsoft zbiera informacje od użytkowników. Zaprezentowano powody i sposoby projektowania pewnych elementów systemu operacyjnego. W dalszej części omówiono największe zmiany w Windows 8.1 w stosunku do poprzednich wersji systemów operacyjnych firmy Microsoft z punktu widzenia zwykłego użytkownika.
O prelegencie:
Mariusz Kędziora jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunku Automatyka i Robotyka. Od 2007 roku pracuje w firmie Microsoft w dziale Developer & Platform Group. Na co dzień odpowiedzialny za wsparcie wiedzą techniczną osób zainteresowanych technologiami Microsoft (z zakresu Windows Infrastructure - Windows Server czy System Center). Pomaga ludziom w zdobywaniu wiedzy, dotyczącej nowych produktów, rozwiązań i technologii Microsoft. Przed podjęciem pracy w Microsoft pracował w firmach sektora IT. Prowadzi firmowego bloga: http://ewangelista.it.
 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits