Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Marcin Herra, PL.2012+ Sp. z o.o., Prezes Zarządu
Przemysł czasu wolnego na przykładzie Stadionu Narodowego w Warszawie
11.12.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest przemysłowi czasu wolnego. W szczególności wskazano na wzrost znaczenia przemysłu czasu wolnego w ostatnich latach, podkreślono zwiększoną częstotliwość w 2013 roku wydarzeń muzycznych o zasięgu świtowym odbywających się w Polsce oraz nową jakość infrastruktury, co oznacza szansę dla uczestników branży czasu wolnego. Przedstawiono warunki bycia najlepszym w tej branży, podkreślono konieczność uczenia się na własnych sukcesach, takich jak EURO 2012. Na przykładzie Stadionu Narodowego w Warszawie zaprezentowano czynniki, które wpływają na to, że impreza jest uważana za udaną. Przedstawiono elementy składające się na udane przeżywanie imprezy wypełniającej czas wolny. Podano receptę na stworzenie imprezy, która zakończy się sukcesem, podkreślając konieczność budowania spójności marki i poszukiwania pozytywnego wyróżnika oraz wagę planowania. Całość obrazowano przykładami z działalności gospodarczej. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Marcin Herra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Studiów Podyplomowych MBA. Od 1995 roku związany zawodowo z Grupą LOTOS, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sprzedawcy paliw na stacji benzynowej aż po prezesa zarządu Lotos Paliwa Sp. z o.o., pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Poszukiwań i Wydobycia w Grupie LOTOS S.A. oraz pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Handlu Grupy Lotos S.A. odpowiedzialnego za obszar działalności rynkowej. Od 6 lutego 2008 jest Prezesem Zarządu Spółki PL.2012, odpowiedzialnej za prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce. Marcin Herra ma 38 lat. Jest związany ze sportem – przez dziesięć lat uprawiał piłkę ręczną. W dniu 6 października 2012 roku został wybrany do Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Jako Wiceprezes Zarządu ZPRP odpowiedzialny będzie za kwestie związane z organizacją międzynarodowych imprez i zawodów w piłce ręcznej w Polsce w latach 2013-2016.
 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits