Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Magdalena Pietrzak, iStore, Grupa Allegro, marketing specialist
Marketing on-line przy niskim budżecie. Mierzenie efektów działań marketingowych
13.11.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest marketingowi internetowemu w przypadku dysponowania niewielkim budżetem. W szczególności wyjaśniono, dlaczego tradycyjne formy działań marketingowych są coraz mniej skuteczne oraz przedstawiono rozwiązania dostosowane do wymagań współczesnego odbiorcy. Omówiono inbound marketing, jego istotę oraz najważniejsze komponenty inbound marketingu. Wskazano jakie narzędzia i metody należy wykorzystywać do mierzenia efektów działań marketingowych. Całość obrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.
O prelegencie:
Magdalena Pietrzak jest specjalistką ds. marketingu w platformie iStore.pl działającej w Grupie Allegro. W codziennej pracy zajmuje się tworzeniem kampanii marketingowych, mierzeniem ich skuteczności, dostarczaniem contentów na strony internetowe, komunikacją z klientami za pomocą mediów społecznościowych.
 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits