Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Magda Urbanowicz, Fundacja Rozwoju Talentów, Coach
Praca - Kariera - Powołanie. Czym się kierować podejmując kluczowe decyzje zawodowe?
22.04.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest czynnikom wpływającym na kluczowe decyzje zawodowe. W szczególności przedstawiono, w jaki sposób odkryć swoje przeznaczenie zawodowe, zaznaczając, że może to trwać dość długo. Omówiono stary model życia zawodowego oraz nowy – uwzględniający edukację ustawiczną. Wskazano te cechy, które pozytywnie wpływają na rozwój kariery zawodowej na jej początkowym etapie. Opisano koncepcję tęczowego modelu kariery. Omówiono zewnętrzne oraz wewnętrzne czynniki decydujące o trafnym wyborze zawodowym, jak również etapy planowania kariery zawodowej, m.in. opisano różne osobowości, zdefiniowano talent, wskazano na wpływ systemu wartości na wykonywaną pracę. Przedstawiono zasady przeprowadzania diagnozy predyspozycji zawodowych. Opisano kwestionariusze stosowane w doradztwie kariery oraz podstawy teoretyczne, na których się opierają. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Magdalena Urbanowicz jest doradcą personalnym i zawodowym, wiceprezesem Wielkopolskiego Forum Doradztwa Kariery. Jest certyfikowanym praktykiem MBTI oraz jedynym praktykiem w Polsce posiadającym uprawnienia na MMTIC. Jest coach’em w Fundacji Rozwoju Talentów. Od 2006 roku pracuje z klientem biznesowym (m.in. Carlsberg Accounting, Wrigley Polska, Orifame, Lease Plan, Den Braven, Scansport, Procesy Inwestycyjne), instytucjonalnym oraz indywidualnym, pomagając w budowaniu efektywnych zespołów wewnątrz organizacji, opracowywaniu ścieżek rozwoju kariery oraz w przezwyciężaniu skutków wypalenia zawodowego.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits