Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Maciej Janicki, Szwak –Dopierała Sp. z o. o., Manager Grupy Księgowych

Jak cię widzą, tak cię piszą – o znaczeniu informacji finansowych

22.05.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest znaczeniu informacji finansowych w życiu gospodarczym. W szczególności przedstawiono firmę Szwak-Dopierała Sp. z o.o. Następnie zdefiniowano pojęcie informacja, wyjaśniono skąd czerpać informacje finansowe oraz czy zawsze należy tym informacjom wierzyć. W dalszej kolejności omówiono kwestie możliwości sterowania informacjami finansowymi przez głównego księgowego czy dyrektora finansowego oraz do jakiego stopnia jest to legalne. Przedstawiono możliwości kreowania wizerunku firmy, dobrej marki za pomocą informacji finansowych. Na koniec przedyskutowano tezę, że kto ma informację, ten jest bogaty. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Maciej Janicki jest menedżerem grupy księgowych w firmie Szwak-Dopierała Sp. z o.o., świadczącej usługi księgowo-podatkowe dla zróżnicowanych podmiotów gospodarczych – zarówno małych jednoosobowych firm, jak i dużych rozwijających się spółek akcyjnych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits