Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Katarzyna Rutkowska, PMB Sp. z o.o., Właściciel
Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych
23.10.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest wykorzystaniu serwisów społecznościowych do realizacji badań marketingowych. W szczególności przedstawiono dostępne metody badania wykorzystywane przy użyciu Internetu. Zdefiniowano badanie społeczności on-line, jak również wskazano przesłanki wyboru tej formy badania. Przedstawiono zalety i wady badań społeczności on-line w stosunku do tradycyjnych metod. Następnie omówiono, jak efektywnie wykorzystać badania społeczności on-line do budowania sukcesu własnych marek. W dalszej kolejności wyjaśniono, czym kierować się przy wyborze dostawcy badań społeczności on-line. Całość obrazowano przykładami z praktyki gospodarczej.
O prelegencie:
Katarzyna Rutkowska jest właścicielką firmy PBM POLAND – Pracownia Badań Marketingowych zajmującej się realizacją badań marketingowych i analiz rynkowych. Jest także doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits