Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Kamil Sałata, Kimball Electronics Poland Inżynier Jakości

Metoda Pięciostopniowego Programu Poprawy Jakości (5PPJ) na przykładzie Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

27.02.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest zarządzaniu jakością, w szczególności metodzie pięciostopniowego programu poprawy jakości (5PPJ). Na początku zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z jakością. Przedstawiono pięciostopniowy program poprawy jakości. Zaprezentowano profil przedsiębiorstwa Samsung Electronics Poland Manufacturing, w którym wprowadzono 5PPJ. Następnie omówiono poszczególne etapy pięciostopniowego programu poprawy jakości, takie jak identyfikacja niezgodności, natychmiastowe działania korekcyjne, analiza przyczyn niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena realizacji działania doskonalącego. W dalszej kolejności wskazano na zalety i wady tego programu. Całość zobrazowano przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Kamil Sałata jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. W przemyśle elektronicznym pracuje od trzech lat, początkowo w Samsung Electronics Poland Manufacturing, a obecnie w Kimball Electronics Poland, gdzie zajmuje stanowisko inżyniera jakości.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits