Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Jeremi Mordasewicz, PKPP Lewiatan, Doradca Zarządu

Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

23.05.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest barierom rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a bazuje na wynikach projektu Czarna Lista Barier realizowanego w ramach PKPP Lewiatan. W szczególności zdefiniowano podstawowe problemy rozwoju gospodarczego ostatnich lat z perspektywy przedsiębiorców, wskazano na niewykorzystane czynniki rozwoju gospodarczego. Podkreślono konieczność porównywania się z państwami zachodnimi na takim samym etapie rozwoju, na jakim znajduje się współczesna Polska. Wskazano związek przyczynowo-skutkowy między inwestycjami a wzrostem gospodarczym. Wskazano szereg barier przedsiębiorczości w Polsce takich, jak koszty obsługi sytemu podatkowego, nadmierne obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i zatrudnianiem pracowników, zbyt sztywne prawo pracy szczególnie w zakresie regulowania czasu pracy, nadmiernie rozbudowane obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska, niska efektywność zamówień publicznych i wiele innych. Całość obrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Jeremi Mordasewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest Doradcą Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i jej reprezentantem w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, gdzie zajmuje się monitorowaniem sytuacji gospodarczej, opiniowaniem projektów ustaw w zakresie skutków gospodarczych, formułowaniem postulatów w zakresie polityki gospodarczej, prezentacją opinii PKPP Lewiatan w mediach i upowszechnianiem wiedzy o gospodarce. Zasiada w wielu radach nadzorczych. Przez wiele lat był właścicielem i zarządzającym przedsiębiorstwem projektowo-budowlanym.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits